Földrajzi nevek titkai a Lechner térképein

Környezet
Közigazgatás
Térképezés
Ingatlanügy
Digitális építésügy
Településtervezés

Az adás a Lechner térképein szereplő földrajzi nevek rendszerével és titkaival foglalkozik.

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép közel 200 ezer névalakot tartalmaz, a helységnevektől a domborzati elemeken át a közterület-nevekig. Ekkora számban és térbeli egyenletességgel semmilyen más térkép nem tartalmaz hazai földrajzi névalakokat. Ezáltal kulturális örökség is, a névalakok számos helytörténeti, földrajzi, néprajzi tudást őriznek. 

A hallatlanul értékes névanyag regisztráció után szabadon böngészhető a https://nta.lechnerkozpont.hu oldalon. 

E névanyaggal kapcsolatos munkákról, érdekességekről Mikesy Gáborral és Sasi Attilával, a Geoinformatikai Osztály földrajzinév-szakértőivel beszélgetünk.

Mikesy Gábor 1989-90-ben magyar és finnugor nyelvészeti, majd történelem szakos diplomát szerzett az ELTE-n. 1990-től a Földmérési és Távérzékelési Intézetben Földi Ervin mutatta meg neki a Földrajzinév-tár szerkesztésének, a helynevek gyűjtésének és feldolgozásának csínját-bínját. 32 év óta vesz részt a tárcaközi Földrajzinév-bizottságban tagként vagy szakértőként. Magyarországról számos összegzést készített, illetve képviselte hazánkat az ENSZ szakértői csoportjának ülésein. Több mint 50 egyéni és társas publikációja született.

Sasi Attila az ELTE térképész és földrajz szakján végzett. Másfél évtizedig térképszerkesztő vállalatoknál dolgozott grafikus térképszerkesztőként. Kezdeményezésére és összefogásában készült el a magyarországi németek, illetve Csángóföld egyedülállóan gazdag térképe, továbbá közreműködött Erdély, Délvidék kétnyelvű térképeinek elkészítésében. A magyarországi nemzetiségi helységnevek elismert szakértője. 2018-ban került a Budapest Főváros Kormányhivatala részeként működő FÖMI-hez, majd Lechnerhez, azóta a magyar Földrajzinév-tár szerkesztésén dolgozik.

 

 

Közzétéve: 2024. április