A földfelszín változásainak vizsgálata

Környezet
Távérzékelés
Térinformatika

A Lechner Tudásközpontban végzett földfelszínváltozások vizsgálata meghatározó kapcsolatban áll a Copernicus néven ismert nagyszabású Európai Uniós földmegfigyelési programmal. 

Pontosan mire terjed ki a Copernicus-program? És miért fontos a felszínborítás vizsgálata? A mostani adásban többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a téma nemzetközileg elismert Lechneres szakértőivel, Kosztra Barbarával és Maucha Gergellyel.

Miniszótár:

Copernicus-program: A Copernicus az Európai Unió földmegfigyelési programja, amely információt szolgáltat bolygónkról és környezetéről az európai polgárok érdekében. Műholdas földmegfigyelésen és helyszíni (nem űrbeli) adatokon alapuló információs szolgáltatásokat kínál. A programot az Európai Bizottság koordinálja és irányítja.

Corine felszínborítás: A CORINE felszínborítás (CLC) adatbázis a Copernicus program legrégibb és leggyakrabban használt terméke. Eddig az 1990-es, a 2000-es, a 2006-os és a 2012-es és 2018-as referencia évekre vonatkozóan áll rendelkezésre Európa 39 országára, a 2024-es állapot térképezésének előkészületei már zajlanak.  A felszínborítás adott évi állapotát jellemző rétegek mellett változás-adatbázisokat is tartalmaz, amely a felszínborításban és földhasználatban bekövetkezett változásokat foglalja magába. A 44 felszínborítási és földhasználati kategóriát tartalmazó adatbázisokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) koordinációjával az európai államokkal együttműködésben hozzák létre. Adatok ingyenesen hozzáférhetőek.

Fotóinterpretátor: Űr- illetve légifelvételek képi információtartalmának vizuális kiértékelését végző szakember. 

Humán absztrakciós képesség: Az emberi értelem azon képessége, hogy az elsődlegesen és nyilvánvalóan észlelhető jelenségek mögött, azoktól elvonatkoztatva lényeges tulajdonságokat észleljen, felismerje az egész részeit, összetevőit, észrevegye a közös jellemzőket és az összefüggéseket megértse.A Corine felszínborítás adatok elsődlegesen fotóinterpretációval készülnek. Az egységes felszínborítás osztályba sorolható foltokat azok mintázata, geometriája, kontextusa alapján az emberi agy absztrakciós képessége segítségével különítik el, ez alapján határolják le (rajzolják körbe) és sorolják kategóriákba.

Spektrális visszaverődés: A felszín által visszavert spektrális fajlagos energia aránya a ráeső sugárzáshoz viszonyítva. A fotóinterpretáció alapjául szolgáló űrfelvételek a földfelszín borítására jellemző „színben” verik vissza a napsugárzást. A műholdas érzékelők az emberi szemhez képest nagyobb hullámhossz-tartományt érzékelnek, ezek vizuális kiértékeléshez az eredetileg érzékelt adatokat olyan módon transzformálják, hogy az alkalmas legyen az egyes felszínborítás típusok elkülönítésére.

Indikátor: Az indikátor egy „jelzőszám”, amely leegyszerűsíti a világban való eligazodásunkat, a számunkra fontos jelenség lényegére világít rá. Felszínborítás idősorokból származtatható indikátor például a mesterséges felszínek növekedését mutató „földvesztés / land take” indikátor.

Idősor-konzisztencia: A konzisztencia ellentmondás mentességet jelent. A különböző időpontok (referenciaévek) felszínborításának állapotát mutató nyers idősorok általában nem teljes mértékben konzisztensek, az egyes állapotok különbségei csak részben jelentenek valódi felszínborítás változást, másik részük a lehatárolás hibájából esetleg szubjektivitásból adódó „zaj”.

 

Közzétéve: 2024. március