Szezám tárulj!

Alkalmazásfejlesztés
Környezet
Távérzékelés
Térinformatika

A műholdak számos aspektusból befolyásolják életünket, valamint típusukat és mennyiségüket tekintve is nagy mennyiségben vannak jelen. Jelenleg 8000 darabnál is több veszi körbe bolygónkat, bár nagyjából csak minden második működik. Az évtized végére becslések szerint számuk elérheti akár a 100 ezret is. 

A mostani adásban Birinyi Edina Lechneres szakértővel beszélgetünk a műholdak fejlődéséről, a technika változásáról, valamint a műholdas adatok Lechner Tudásközpontban történő felhasználásáról.

Miniszótár:

Földfelszín-monitorozás: a földfelszín- és annak változásának vizsgálata műholdak segítségével.

Földmegfigyelő műhold: jellemzően alacsony pályán (700-1500 km) keringő műholdak, amelyek célja a földfelszín, a bioszféra, az atmoszféra és az óceánok hosszútávú megfigyelése. 

Termális infravörös tartomány: a látható tartományon kívüli, a 8-15 μm hullámhossztartományaiba eső sugárzási tartományt termális (vagy hő-) infravörös hullámhossztartománynak nevezzük.

Passzív szenzor: a szenzor a felszín által kisugárzott természetes eredetű energiát, vagy - mint a Sentinel-2 műholdak vagy a MODIS szenzor esetében - a természetes eredetű (a Napból érkező) és a felszínről visszaverődött energiát érzékeli. 

Aktív szenzor: a szenzor a saját maga által kibocsátott sugárzásnak a felszínről visszavert részét méri, többek között ide tartoznak a mikrohullámú sugárzást kibocsátó radarok. 

Landsat műholdak: a NASA által működtetett földmegfigyelési műholdak. Az első tagja a Landsat 1 (korábban ERTS 1) 1972-ben került fellövésre. Jelenleg a Landsat 8 és Landsat 9 működik operatívan. 

Parcella szintű térképezés: olyan nagy térbeli felbontással végzett térképezés, ahol a mezőgazdasági parcellákra és a parcellán belüli heterogenitásra vonatkozóan határozhatunk meg információkat.

Inhomogenitás: heterogenitás, nem homogén, vegyes szerkezet.

Random Forest osztályozás: a véletlen erdő (Random Forest) egy úgynevezett együttes (ensemble) vagy kombinált osztályozó (classifier combination) módszer. Egy együttes módszer alaposztályozók — jelen esetben döntési fák — halmazát hozza létre, majd úgy végez osztályozást, hogy többségi szavazást tart az egyes osztályozó elemek eredményei között [Breiman, 2001]. 

Copernicus-program: az Európai Unió Űrprogramjának a Földmegfigyelési komponense, amelyet számos európai szervezet együttesen működtett. A program célja a globális, folyamatos, autonóm, magas színvonalú és széles körű földmegfigyelés hat tematikus területen: szárazföld, tengerek és óceánok, atmoszféra, klímaváltozás, katasztrófa-elhárítás és biztonság. 

Sentinel műholdak: az Európai Űrügynökség (ESA) által  a Copernicus-program keretében fejlesztett műholdcsalád. A megfelelő tér- és időbeli felbontás biztosítása érdekében a műholdak konstellációban (jellemzően műholdpárokban) működnek. A Jelenleg működő műholdak a Sentinel-1A, Sentinel-2A és 2B, Sentinel-3A és 3B, Sentinel-4, Sentinel-5P, Sentinel-6.

Mikroműhold: alapvetően a 100 kg alatti műholdakat nevezzük mikroműholdnak. Egyes kategorizálások a 10 kilogrammos határig használják ezt a megnevezést, de a köznyelv a 10 kg alatti műholdakra is gyakran ezt a megnevezést használja. 

Geostacionárius pálya: olyan Föld körüli pálya, amely az Egyenlítő síkjában van. A földfelszíntől 36000 kilométeres távolságra keringenek a műholdak, amelyek mindig ugyanazt a földfelszínt látják. Jellemzően a távközlési és a meteorológiai műholdak találhatók itt. 

Közzétéve: 2024. április